ทั่วไป

รหัส : TUR-WT8D5N-TK

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

8วัน 5คืน

พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 14 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 36,988 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวัง เบราเบยี-เมืองหลวงกรุงอังการ่า

วันที่ 3 กรุงอังการ่า – ทะเลสาบเกลือSalt Lake - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานทอพรม – หุบเขาเกอเรเม่

วันที่ 4 บอลลูน โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) – เมืองปามุคคาเล – CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น - ชมโรงงานคอตตอน

วันที่ 5 ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น- PIGEON ISLAND WALKING TOUR -ร้านขนม Turkish Delight - คูซาดาซึ Kusadasi

วันที่ 6 ร้านเครื่องหนัง - เมืองอิสตันบูล – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – BOSPHORUS CRUISE + DINNER SHOW

วันที่ 7 เมืองอิสตันบลู –(แวะถ่ายรูป)กาลาตา ทาวเวอร์- ย่านBALAT & FENNER - โบสถ์เหล็กบัลกาเรียน-ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่TAKSIM SQUARE

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ