เดย์พลัส | Tour

รหัสทัวร์ : QQCRPKG-GD067

Genting Dream – มาเลเซีย-สิงคโปร์-น่านน้ำสากล-มาเลเซีย 5วัน 4คืน_วันพฤหัสบดี (Cruise Only)

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน 4คืน จำกัด : ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-M7.

GENTING HIGHLAND DISCOVERY มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ พักเก็นติ้ง 2 คืน+กัวลาฯ 1คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-M3

GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 32 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-M2.MUNZMALMH040223

สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน 2คืน จำกัด : 36 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-M6.

มาเลเซีย-ปีนัง-จอร์จทาวน์-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : SPHZ-M1.

COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ