เดย์พลัส | Tour

รหัสทัวร์ : BUS10

GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE BY TK 8D5N

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BUS09

GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N

เดือน : พ.ค., มิ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO52_G9

มหัศจรรย์…จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 6 คืน

เดือน :

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO54_EK

มหัศจรรย์…จอร์เจีย WINTER SEASON 9 วัน 6 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BUS08

ทัวร์จอร์เจีย**ปีใหม่** GRAND GEORGIA NEW YEAR 2024 BY TK 8D5N

เดือน : ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 14 มื้อ
รหัสทัวร์ : KGG110815-EK

ทัวร์จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี้ 8 วัน 5 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGBUS-2323TK

ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กูดาอุรี คาชเบกี้ มิทสเคต้า ใซห์นากี ควาเรลี ทบิลิซี่ 8 วัน 5 คืน

เดือน : พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGTBS-2317TK

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ 8 วัน 5 คืน

เดือน : ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGBUS-2320TK

ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี) 8 วัน 6 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 6 คืน จำกัด : 31 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : GK8D6N-KC

GEORGIA -KAZAKHSTAN จอร์เจีย-คาซัคสถาน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ค็อกโตเบ(อัลมาตี)

เดือน : ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 21 ท่าน อาหาร : 17 มื้อ
รหัสทัวร์ : QQGO3TBS-GF001

GORGEOUS GEORGIA จอร์เจีย

เดือน : ก.ย., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : KGG110715-GF

ทัวร์จอร์เจีย-ทลิบิซี-คาซเบกี้ Gorgeous Grand Georgia

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7 วัน 5 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : VTG-TBS-1

GEORGIA MY LOVE สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี

เดือน : ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
7วัน4คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : (GEO-AWAYD8D5N-EK)

ทัวร์จอร์เจีย AWAY TO GEORGIA (จอร์เจีย) โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว

เดือน : ก.ย., ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ :

GRAND GEORGIA แกรนด์จอร์เจีย

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-GEO59_EK

มหัศจรรย์..GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
9 วัน 6 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ :

HILIGHT GEORGIA (ไฮไลท์ จอร์เจีย)

เดือน : พ.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน 5คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ :

GRAND GEORGIA แกรนด์จอร์เจีย

เดือน : มิ.ย., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน5คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 15 มื้อ
รหัสทัวร์ : SF

TOP OF GEORGIA 8D5 2023

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8 วัน 5 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 16 มื้อ
รหัสทัวร์ : SF

AMAZING WONDERFUL OF GEORGIA 10 วัน 8 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
10 วัน 8 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 23 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGTBS-2312GF

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
8วัน 6คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 13 มื้อ