เดย์พลัส | Tour

รหัสทัวร์ : (BT-PBH5D-B3)

HAPPINESS IN BHUTAN ทัวร์ภูฎาน ดินแดนแห่งความสุข *2 ท่าน ขึ้นไป (เลือกวันเดินทางได้เองตามวันที่สะดวก)

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
5วัน4คืน จำกัด : 15 ท่าน อาหาร : 12 มื้อ