เดย์พลัส | Tour

รหัสทัวร์ : ZGKTM-2305WE

เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน EP.5

เดือน : พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-NEP91_WE

มหัศจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา 4 วัน 3 คืน

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 20+1 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ