เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : IST40

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

10วัน8คืน

ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.

อาหาร : 21 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 39,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

21 มื้อ มื้ออาหาร

10 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กรุงอิสตันบูล – ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันที่ 2 เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปราสาทชิเมนลิก

วันที่ 3 เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ 4 โรงงานสิ่งทอ - เมืองคอนย่า – กองคาราวาน – คัปปาโดเกีย

วันที่ 5 นครใต้ดิน – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่

วันที่ 6 ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู

วันที่ 7 VIAPORT ASIA OUTLET – อิสตันบูล – มัสยิดคามลิก้า – ทักซิมสแควร์

วันที่ 8 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต

วันที่ 9 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล

วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ