ทั่วไป

รหัส : BCKMG05-KY

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน5คืน

มิ.ย.

อาหาร : 14 มื้อ

Kunming Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 21,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง KY8370- 20.10-23.00 ถึงเมืองคุนหมิง เข้าที่พัก

วันที่ 2 นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ต้าลี่– เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิน –ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านสี่โจว ชิมชาสามจ่อม - เมืองโบราณต้าลี่

วันที่ 3 เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน –ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเจียง – ช่องแคบเสือกระโจน(ไม่รวมบันไดเลื่อน) -เมืองจงเตี้ยน -แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 4 วัดซงจ้านหลิน - "ไป๋สุ่ยไถ" หรือ "ระเบียงธารน้ำขาว" - เดินทางไปลี่เจียงโดยรถ – สินค้าพื้นเมืองบัวหิมะ -สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 5 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) -ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” -ทะเลสาบไป๋สุยเหอ(ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – เดินทางสู่เมืองฉงฉ่ง

วันที่ 6 เดินทางสู่คุนหมิง(ประมาณ 2ชม) -สินค้าพื้นเมืองร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจียหรือถนนจินปี้ลู่ -เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ KY8369 17.30-18.50)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 FEI XING HOTEL
วันที่ 2 DALI ZHUANG YUAN HOTEL
วันที่ 3 SHU JIN MU YUN HOTEL
วันที่ 4 FENG HUANG HOTEL
วันที่ 5 WENDING HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ