เดย์พลัส | พม่า (เมียนมาร์)

รหัสทัวร์ : BT-MMR58_8M

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 10 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-MMR55_8M

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : VMDL438M-4

MYANMAR อิ่มบุญแบบจุกๆ (มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ) 4 วัน 3 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : VRGN328M-3

MYANMAR สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน) 3 วัน 2 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : GBDRNG-2311

พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกามเมืองมรดกโลก ทัวร์คนรวย

เดือน : ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-MMR56_8M

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : FMSMDL0028M

ณ…มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : RGN-MW01-8M

MAKE A WISH MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS BY 8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2วัน 1คืน พัก 3 ดาว

เดือน : ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2วัน1คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ :

พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3วัน 2คืน บิน Myanmar international Airline พัก รร 5ดาวในกรุงย่างกุ้ง

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : KMM110201-8M

MUTELU MYANMAR YANGON ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2 วัน 1 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 3 มื้อ
รหัสทัวร์ : VRGN218M-2

MYANMAR ไหว้พระ 9 วัด ชีวิตดี๊ดี (ย่างกุ้ง หงสาวดี) 2 วัน 1 คืน

เดือน : ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2 วัน 1 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-MMR16_8M

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา 2 วัน 1 คืน

เดือน : ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2วัน1คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ : FMSMDL0018M

ณ…มัณฑะเลย์ มินกุน 3 วัน 2 คืน

เดือน : ก.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGMDL-23018M

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า

เดือน : ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4วัน3คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : (RGN-HL01-8M)

โปรแกรมพม่า สุดคุ้มค่า เที่ยวครบ เที่ยวเต็มทุกไฮไลท์ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 26 ท่าน อาหาร : 7 มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-MMR51_FD

มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

เดือน : ม.ค., ก.พ., มี.ค., ก.ค., ส.ค., พ.ย., ธ.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
4 วัน 3 คืน จำกัด : 24 ท่าน อาหาร : 9 มื้อ
รหัสทัวร์ : WD-RGN2D

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี ก Lotte World 5ดาว พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง กุ้งเผา ชาบูไม่อั้น

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2วัน1คืน จำกัด : 15 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : BT-MMR16_8M

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา 2 วัน 1 คืน

เดือน : มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2วัน 1คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : MDL1-8M

มัณฑะเลย์-อมรปุร-มิงกุน 3 วัน 2 คืน

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 5 มื้อ
รหัสทัวร์ :

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่า

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3วัน2คืน จำกัด : 20 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ :

WONDER MYANMAR ทริปสายมู ย่านกุ้ง – หงสาวดี – มหาเจดีย์ชเวดากอง

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
2 วัน 1 คืน จำกัด : 30 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
รหัสทัวร์ :

WONDER MYANMAR ทริปสายมู ย่านกุ้ง – หงสาวดี – ไจ๊โท – มหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุอินทร์แขวน

เดือน : เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 8 ท่าน อาหาร : 8 มื้อ
รหัสทัวร์ : RGN-HL01-8M

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอืนทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว

เดือน : มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : มื้อ
รหัสทัวร์ : ZGRGN-23028M

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี – พักอินทร์แขวน

เดือน : พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF
3 วัน 2 คืน จำกัด : 25 ท่าน อาหาร : 4 มื้อ
1 2