ทัวร์ยุโรปVCEURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ PROGRAM 2020

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


VCEURO 23 ITALY SWISS 9D (dolomite)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ 
2 สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
3 มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
4 มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
5 เจนีวา- โลซานน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก
6 แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
7 มิลาน - โบลซ่าโน่ - อุทยานยอดเขาโดโลไมท์
8 อิสระ - กรุงเทพฯ
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 13 Mar 2020 48,888 11,500 48,888 0 15,000 จอง
จอง
12 - 20 Mar 2020 48,888 11,500 48,888 0 15,000 จอง
จอง
01 - 09 Apr 2020 49,999 11,500 49,999 0 15,000 จอง
จอง
30 Apr - 08 May 2020 49,999 11,500 49,999 0 15,000 จอง
จอง
29 May - 06 Jun 2020 49,999 11,500 49,999 0 15,000 จอง
จอง
10 - 18 Jun 2020 49,999 11,500 49,999 0 15,000 จอง
จอง
24 Jul - 01 Aug 2020 52,999 11,500 52,999 0 15,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ