เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : PC-TURKEY9DTK

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

9 วัน 6 คืน

ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 33,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 จุด ท่องเที่ยว

9 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล

วันที่ 2 กรุงอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเลย์

วันที่ 3 เมืองชานัคคาเลย์ - เมืองปามุคคาเลย์

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 5 เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 6 เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา - เมืองซาฟรานโบลู

วันที่ 7 เมืองซาฟรานโบลู - กรุงอิสตันบูล

วันที่ 8 กรุงอิสตันบูล

วันที่ 9 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ