ทั่วไป

รหัส : SF

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8 วัน 5 คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 16 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 53,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 อิสตันบูล-ทบลีซิ -ี่ โบสถต์ รนีติ -ี้อนุสาวรีย์CHRONICLE OF GEORGIA-โบสถ์เมเตคิ-ป้ อม นาริกาลา- Bath House- Bridge of Peace

วันที่ 3 มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-คาซเบกี-โบสถเ์กอรเ์กตี้-Monument of friendship

วันที่ 4 คาซเบกี-ป้อมอนานูรี-โกรี-อพัลสีตซ์ คีห์-บอร์โจมี

วันที่ 5 บอร์โจมี-คไู ทซ-ีอารามเกลาติ-มหาวิหารบากราติ

วันที่ 6 เมืองบาทูมิ-ล่องเรือทะเลด า- Ali and Nino moving sculptures

วันที่ 7 ตลาดผลไม้-ย่านเมืองเก่า Old Town

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 IVERIA INN HOTEL TBILISI
วันที่ 2 GUDAURI INN
วันที่ 3 PARADISE BORJOMI HOTEL
วันที่ 4 TSKHALTUBO PLAZA KUTAISI
วันที่ 5 NEW WAVE HOTEL BATUMI

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ