ทั่วไป

รหัส : RJ-XJ033

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

เม.ย.

อาหาร : 6 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 37,919 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ (XJ620 BKK-CTS 02:50-10:40)

วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตเสะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ชมวิวทะเลสาบโทยะ-เมืองซัปโปโร-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโรภลางคืน ณ ภูเขาโมอิวะ

วันที่ 3 ช้อปปิ้ง Duty Free-ศาลเจ้าฮอกไกโด-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

วันที่ 4 อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสบริการ**)

วันที่ 5 สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (XJ621 CTS-BKK 11:55-17:50)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO
วันที่ 2 QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO
วันที่ 3 QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ