OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ 21XJ195
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา

ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า

พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต


OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ XJ610 (14.15 น.- 21.40 น.) – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น Toyoko Inn Kanazawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิเศษ ชมโชว์เกียวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ เที่ยวบินที่ XJ611 (23.45 น.- 04.00 น. +1)
5 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 May 2020 26,888 7,900 26,888 26,888 26,888 จอง
จอง
21 - 25 May 2020 26,888 7,900 26,888 26,888 26,888 จอง
จอง
28 May - 01 Jun 2020 26,888 7,900 26,888 26,888 26,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ