ทั่วไป

รหัส : VMDL438M-4

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ต.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

Myanmar Airways International

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,559 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่ 2 เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน (ล่องเรือ) - เจดีย์มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - เมืองมัณฑะเลย์ (ล่องเรือ) - เมืองพุกาม (นั่งรถ) - ชมพระอาทิตย์ตกดิน

วันที่ 3 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - วัดอนันดา - วิหารธรรมยานจี - วัดมนูหะ - โรงงานเครื่องเขิน - เมืองอมรปุระ (นั่งรถ) - สะพานไม้อูเบ็ง - เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 4 เมืองมัณฑะเลย์ - ชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ