ทั่วไป

รหัส : KMM110201-8M

ทัวร์ทวีปเอเชีย

2 วัน 1 คืน

ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 3 มื้อ

MYANMAR AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 9,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

3 มื้อ มื้ออาหาร

2 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงย่างกุ้ง - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2 เจดีย์เอ่งต่อหย่า - พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ - เจดีย์โบตะทาวน์ - นัตโบโบยี – เจดีย์กาบาเอ (ร่วมพิธีครอบเศียรเสริมความศิริมงคล)-สนามบินย่างกุ้ง-สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 PARKROYAL YANGON

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ