ทั่วไป

รหัส : Sm

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

9วัน 6คืน

มิ.ย. / ก.ค.

อาหาร : 16 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 33,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

9 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) บินตรง

วันที่ 2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี – ชานัคคาเล่ – Troy - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

วันที่ 3 ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี - House of Virgin Mary

วันที่ 4 เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – Hierapolis

วันที่ 5 ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

วันที่ 6 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - นครใต้ดิน Underground City - อังการ่า

วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปิ – Bosphorus Cruise - มัสยิดซิวเลย์มานีเย Spice Market

วันที่ 8 อิสตันบูล – BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - เซนต์โซเฟีย -ย่าน Balat TAKSIM SQUARE

วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 IRIS HOTEL CANAKKALE หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 LE BLEU HOTEL KUSADASI หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 SELCUKLU EVI CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ICKALE HOTEL ANKARA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 TRYP BY WYNDHAM AIPRORT HOTEL หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ