เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BC01

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4วัน3คืน

ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.

อาหาร : 8 มื้อ

Lucky Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 14,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินกรุงเทพฯ (KY8370 20.00-00.05) – คุนหมิง

วันที่ 2 สวนน้ำตก – เดินทางไปตงชวนโดยรถ – เก็บผลไม้ – แผ่นดินสีแดง “ตงชวน”

วันที่ 3 ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – คุนหมิง สินค้าพื้นเมืองหยก+บัวหิมะ– ตำหนักทองจินเตี้ยน – ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินถนนหนานผิงเจีย

วันที่ 4 ทะเลสาบสุ่ยหู –วัดหยวนทง – สวนหยวนทง(ชมซากุระ เฉพาะ ฤดูกาลช่วง ก.พ.-มี.ค.67)–– กรุงเทพ (KY8369 16.55-18.30)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ