เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BCKMG07 - FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน5คืน

ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 15 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 24,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – คุนหมิง FD582 0920-1230 น. ถึงเมืองคุนหมิง -เดินทางไปต้าหลี่โดยรถ - เมืองโบราณต้าลี่

วันที่ 2 ทะเลสาบเอ๋อไห่ -หมู่บ้านโบราณชาสี่-สะพานอวี้จิน–เมืองจงเตี้ยน -แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 3 วัดซานจ้านหลิน (รวมรถอุทยานจุดรับ-ส่ง) – ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำเยียงซีเจียง – ช่องแคบเสือกระโจน -เดินทางไปเมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 4 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงินทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) – อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง

วันที่ 5 เดินทางไปคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง -วัดหยวนทง-สวนหยวนทง(ชมซากุระ) สินค้าพื้นเมือง(หยก+บัวหิมะ)- ถ่ายรูปประตูม้าทองไก่หยก

วันที่ 6 คุนหมิง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ FD583 1330-1435

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ