เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : GS-SXR05

ทัวร์อินเดีย

6วัน4คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 11 มื้อ

INDIGO

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 27,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

11 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี

วันที่ 2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา

วันที่ 3 โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา

วันที่ 4 ล่องเรือชมตลาดเช้า – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค

วันที่ 5 ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี

วันที่ 6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ