ทัวร์ตุรกีTURKEY FANTASTIC 9D6N (JAN-APR 2020)

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 73IST03
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่

โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ

คอนย่า – ปามุคคาเล่


IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JAN-APR 2020)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       (-/-/-)
2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อังการ่า – คัปปาโดเกีย – สุสานอตาเติร์ก  (-/L/D)   GOREME KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ำจำลอง หรือเทียบเท่า
3 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ (B/L/D) TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง (B/L/D) ADA CLASS HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย  (B/L/D) TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (B/L/D) GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต (B/L/D) GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน  (B/-/-)
9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 Apr - 02 May 2020 27,999 8,000 27,999 27,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ