เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : JXJ79

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 46,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว

วันที่ 3 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ICE Breaking Garinko – เมืองอาซาฮิคาวะ – AEON MALL Asahikawa

วันที่ 4 ตกปลาน้ำแข็ง (Ice Fishing) - Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – วันเดอร์แลนด์ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ