เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : FUK19 VZ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / ธ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 28,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน

วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิจิโกกุ – ชิโนอิเกะจิโกกุ – โทซุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – DUTY FREE – วัดโทโชจิ – ย่านยะไต ฮากาตะ

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 KANNAWA HOTEL
วันที่ 2 CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI
วันที่ 3 CROSS LIFE HAKATA YAMAGIBASHI

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ