เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : FUK21 VZ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

มี.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 34,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันที่ 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เบปปุ

วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน– ทะเลสาบคินริน – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน

วันที่ 4 TENJIN CENTRAL PARK - DUTY FREE - วัดนันโซอึน

วันที่ 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงทพฯ (สุวรรณภูมิ)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ