EK016_Scandinavia Sweden Norway Denmark 10 Days_2020_Agent_Apr-Jun

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ 53EK016
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 10วัน7คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สต็อคโฮล์ม วาซามิวเซียม แกมล่าสแตน

ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

กู๊ดวาเก้น เบอร์เก้น ขึ้นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน

โคเปนเฮเก้น สวนสนุกทิโวลี่ ลิตเติ้ลเมอร์เมด


EK016_Scandinavia Sweden Norway Denmark 10 Days_2020_Agent_Apr-Jun

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ดูไบ
2 ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Best Western Royal Star Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัท - ออสโล Quality Hotel 33 หรือระดับเดียวกัน
4 ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่ Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
5 มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น Comfort Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน
6 เบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่ Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
7 เมืองเกโล่-ออสโล-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS เรือสำราญ DFDS
8 โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์ Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน
9 ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดูไบ
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
3-12 เม.ย. 2563 72,900 20,000 จอง
จอง
8-17 เม.ย. 2563 77,900 20,000 จอง
จอง
10-19 เม.ย. 2563 77,900 20,000 จอง
จอง
24 เม.ย.-3 พ.ค. 2563 69,900 20,000 จอง
จอง
29 เม.ย.-8 พ.ค. 2563 69,900 20,000 จอง
จอง
5-14 พ.ค. 2563 69,900 20,000 จอง
จอง
9-18 มิ.ย. 2563 69,900 20,000 จอง
จอง
3-12 ก.ค. 2563 69,900 20,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ