EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) APR – OCT’20

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 03
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ VIETNAM

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์


EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) APR – OCT’20

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย TTC HOTEL PREMUIM DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด
2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่
3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์
4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 Apr 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
12 - 15 Apr 2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
18 - 21 Apr 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
22 - 25 Apr 2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
13 - 16 May 2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
20 - 23 May 2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
24 - 27 May 2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
03 - 06 Jun 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
10 - 13 Jun 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
24 - 27 Jun 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
05 - 08 Jul 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
15 - 18 Jul 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
26 - 29 Jul 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
05 - 08 Aug 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
09 - 12 Aug 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
12 - 15 Aug 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
16 - 19 Sep 2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
01 - 04 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
04 - 07 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
07 - 10 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
11 - 14 Oct 2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
14 - 17 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
18 - 21 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
20 - 23 Oct 2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ