ทัวร์รัสเซีย DME06 WY RUSSIA EXOTICA MOSCOW ST.PETER 7D5N

ราคาเริ่มต้น ฿ 44,900
รหัสทัวร์ DME06
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 7D5N
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด


DME06 WY RUSSIA EXOTICA MOSCOW ST.PETER 7D5N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต(โอมาน) – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์  (-/-/-)
2 สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล  (B/L/D) PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด   (B/L/D) PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สถานีรถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์   (B/L/D) IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม  (B/L/D) IZMAILOVO DELTA HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)  (B/L/-)
7 สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)       

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 07 May 2020 42,999 9,500 42,999 42,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ