ทั่วไป

รหัส : DAD43

ทัวร์เวียดนาม

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่ – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร

วันที่ 2 หมู่บ้านธูปเมืองเว้ – ร้านเยื่อไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง

วันที่ 3 ECLIPSE SQUARE – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – อิสระทุกท่านเพลิดเพลินกับ BANA HILLS – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่ 4 ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ