เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : SPHZ-M1.

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3วัน2คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Malaysia Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 7,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันที่ 3 มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 พัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
วันที่ 2 พัก โรงแรม DAYS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ