GRAND APRIL SNOW

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ KRWE85
สายการบิน ASIANA AIRLINES
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 บินสายการบิน 5 ดาว ● เกาะนามิ

ร่วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ท SNOW FESTIVAL 2020

ป้อมปราการฮวาซอง ● EVERLAND ● ทงแดมุน

พระราชวังเคียงบก ● ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ● N SEOUL TOWER


GRAND APRIL SNOW

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Iท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ร่วมกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ท SNOW FESTIVAL 2020 YOUNGPYEONG SKI RESORT หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
3 ป้อมปราการฮวาซองI สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด)I ศูนย์เวชสำอาง I ตลาดทงแดมุน SEOUL หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
4 ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง I พระราชวังเคียงบก I DUTY FREE I ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
5 ศูนย์พลอยอเมทิส Iพิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย I N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟ) Iศูนย์โสม Iซุปเปอร์มาเก็ต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-15 เม.ย. 2020 28,900 5,900 28,900 จอง
จอง
12-16 เม.ย. 2020 28,900 5,900 28,900 จอง
จอง
13-17 เม.ย. 2020 26,900 5,900 26,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ