โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR04
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4*
3 ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26-28 เม.ย.62 10,900 3,000 จอง
จอง
27-29 เม.ย.62 10,900 3,000 จอง
จอง
01-03 พ.ค.62 10,900 3,000 จอง
จอง
03-05 พ.ค.62 10,900 3,000 จอง
จอง
04-06 พ.ค.62 10,900 3,000 จอง
จอง
09-11 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จอง
10-12 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จอง
11-13 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จอง
16-18 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จอง
17-19 พ.ค.62 10,900 3,000 จอง
จอง
23-25 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จอง
24-26 พ.ค.62 9,900 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ