ทั่วไป

รหัส : ZGHAN-2402VN

ทัวร์เวียดนาม

5 วัน 4 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 10 มื้อ

Vietnam Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 12,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

10 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์

วันที่ 2 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

วันที่ 3 เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

วันที่ 4 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

วันที่ 5 โบสถ์เซนต์โยเซฟ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ