รหัส : ZGHAN-2401VN

ทัวร์เวียดนาม

4 วัน 3 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 8 มื้อ

Vietnam Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 10,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

วันที่ 2 เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

วันที่ 3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

วันที่ 4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ