เวียดนามกลาง 4D3N ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Hot Summer มี.ค.-ต.ค.63 (บินเช้า-กลับบ่าย) 10,888

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ 21VZDAD16
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
  • พร้อมทานอาหารเย็น สวมชุดจักรพรรดิประจำราชวงศ์เหงียน
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่
  • เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
  • ความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส
  • ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
  • ชมโบสถ์คริสต์สีชมพูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองดานัง
  • สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน


เวียดนามกลาง 4D3N ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Hot Summer มี.ค.-ต.ค.63 (บินเช้า-กลับบ่าย) 10,888

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่) โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร–สะพานแห่งความรัก-รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ โรงแรม Merry Hotel, Golden Rose Hotel, Lavender Home Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
03 - 06 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
04 - 07 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
05 - 08 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
09 - 12 Jun 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
10 - 13 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
11 - 14 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
16 - 19 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
17 - 20 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
18 - 21 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
21 - 24 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
23 - 26 Jun 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
24 - 27 Jun 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
25 - 28 Jun 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
29 Jun - 02 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
30 Jun - 03 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
01 - 04 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
02 - 05 Jul 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
07 - 10 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
08 - 11 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
09 - 12 Jul 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
13 - 16 Jul 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
15 - 18 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
16 - 19 Jul 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
20 - 23 Jul 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
22 - 25 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
23 - 26 Jul 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
27 - 30 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
28 - 31 Jul 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
30 Jul - 02 Aug 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
03 - 06 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
05 - 08 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
06 - 09 Aug 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
10 - 13 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
12 - 15 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
13 - 16 Aug 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
17 - 20 Aug 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
19 - 22 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
20 - 23 Aug 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
24 - 27 Aug 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
26 - 29 Aug 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
27 - 30 Aug 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
31 Aug - 03 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
01 - 04 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
03 - 06 Sep 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
07 - 10 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
09 - 12 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
10 - 13 Sep 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
14 - 17 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
16 - 19 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
17 - 20 Sep 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
21 - 24 Sep 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
22 - 25 Sep 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
24 - 27 Sep 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
28 Sep - 01 Oct 2020 11,888 4,500 11,888 11,888 11,888 จอง
จอง
29 Sep - 02 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
30 Sep - 03 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
01 - 04 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
02 - 05 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
03 - 06 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
04 - 07 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
05 - 08 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
06 - 09 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
07 - 10 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
08 - 11 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
09 - 12 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
10 - 13 Oct 2020 14,888 4,500 14,888 14,888 14,888 จอง
จอง
11 - 14 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
13 - 16 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
14 - 17 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
15 - 18 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
16 - 19 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
17 - 20 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จอง
18 - 21 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
19 - 22 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
20 - 23 Oct 2020 12,888 4,500 12,888 12,888 12,888 จอง
จอง
21 - 24 Oct 2020 13,888 4,500 13,888 13,888 13,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ