ทัวร์ฤดูใบไม้ผลิ Spring ซากุระ

รหัส : WE KOREA

ทัวร์เกาหลี

5 วัน 3 คืน

มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

JeJu Air / AIR BUSAN

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2 หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง | สวนป่าแห่งโซล Dior Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ทะเลสาบซอกชน

วันที่ 3 เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (ครึ่งวัน) (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) วัดวาวูจองซา | ศูนย์เวชสำอาง | DUTY FREE

วันที่ 4 พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ถนนยออิโด (เทศกาลดอกพ็อดกดบาน) ศูนย์น้ำมันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท KOREAN SUPERMARKET

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 SUWON HOTEL
วันที่ 2 SEOUL HOTEL
วันที่ 3 SEOUL HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ