ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 วัน (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,888
รหัสทัวร์ 09HC1-RJ Saver
สายการบิน ROYAL JORDANIAN
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 มิติ-ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-


ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 วัน (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้าพุ 3 มิติ FX HOTEL / LEE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-23 มี.ค. 8,888 2,500 จอง
จอง
4-6 เม.ย. 9,999 2,500 จอง
จอง
11-13 เม.ย. 9,999 2,500 จอง
จอง
25-27 เม.ย. 9,999 2,500 จอง
จอง
9-11 พ.ค. 8,888 2,500 จอง
จอง
23-25 พ.ค. 8,888 2,500 จอง
จอง
6-8 มิ.ย. 8,888 2,500 จอง
จอง
20-22 มิ.ย. 8,888 2,500 จอง
จอง
4-6 ก.ค. 8,888 2,500 จอง
จอง
18-20 ก.ค. 8,888 2,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ