ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!! นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02BT-HKG01_CX
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน 

ขอพรโชคลาภ เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์

ชอปปิงจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย 

ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชอปปิงห้างหลอหวู่

ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา  Mangrove Groove 

อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

บิน Cathay Pacific Airlines พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี  (ร่ม+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!! นองปิง 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่ หลิน-นั่งกระเช้านองปิ ง-City gate outlets-เซินเจิ้น Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่-โชว์ม่านน ้า Mangrove Groove Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
3 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-04 พฤษภาคม 2562 13,900 3,500 13,900 จอง
จอง
01-06 พฤษภาคม 2562 13,900 3,500 13,900 จอง
จอง
18-20 พฤษภาคม 2562 14,900 3,500 14,900 จอง
จอง
23-25 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500 11,900 จอง
จอง
24-26 พฤษภาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
25-27 พฤษภาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
30 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
01-03 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
06-08 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
07-09 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 11,900 จอง
จอง
08-10 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
13-15 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
14-16 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
20-22 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
28-30 มิถุนายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 25622562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
05-07 กรกฏาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
06-08 กรกฏาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
12-14 กรกฏาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
18-20 กรกฏาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
19-21 กรกฏาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
26-28 กรกฏาคม 2562 14,900 3,500 14,900 จอง
จอง
01-03 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
02-04 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
03-05 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2562 14,900 3,500 14,900 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
16-18 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
24-26 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
30 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
05-07 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
06-08 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
07-09 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
13-15 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
19-21 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
20-22 กันยายน 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
11-13 ตุลาคม 2562 14,900 3,500 14,900 จอง
จอง
19-21 ตุลาคม 2562 14,900 3,500 14,900 จอง
จอง
24-26 ตุลาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
25-27 ตุลาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จอง
26-28 ตุลาคม 2562 12,900 3,500 12,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ