ฮ่องกง เซินเจิน้ นองปิง 3วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,889
รหัสทัวร์ 86APRCX
สายการบิน Cathay Pacific Airways
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ – หวังต้าเซียน – เซินเจิ้น-วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ – ชมโชว์นํ้าพุเต้นระบำ-ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท


ฮ่องกง เซินเจิน้ นองปิง 3วัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –อ่าวรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - หวังต้าเซียน – เซินเจิ้น โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า
2 วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ – ชมโชว์นํ้าพุเต้นระบำ โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen หรือเทียบเท่า
3 เซินเจิ้น - ฮ่องกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง 360 + พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 – 3 เม.ย. 9,889 3,500 จอง
จอง
4 – 6 เม.ย. 9,889 3,500 จอง
จอง
23 – 25 เม.ย. 9,889 3,500 จอง
จอง
24 – 26 เม.ย. 9,889 3,500 จอง
จอง
28 – 30 เม.ย. 9,889 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ