ทั่วไป

รหัส : ZGHKG-2418HB

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

ต.ค.

อาหาร : 4 มื้อ

GREATER BAY AIRLINE

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 22,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

4 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท - Avenue of Stars

วันที่ 2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ