ฮังการี ออสเตรีย เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU)

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์
สายการบิน
ระยะเวลา 8D5N
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ฮังการี ออสเตรีย เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้
2 มหานครเซี่ยงไฮ้ – บูดาเปสต์ - บราติสลาวา
3 บราติสลาวา – ช้อปปิ้ง – เวียนนา
4 เวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
5 เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
6 ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก
7 ปราก – สนามบิน
8 มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 Feb - 03 Mar 2020 39,900 4,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
24 - 31 Mar 2020 39,900 4,900 0 39,900 39,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ