ทั่วไป

รหัส : MDL1-8M

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3 วัน 2 คืน

มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

MYANMAR AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 11,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบียน

วันที่ 2 มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ําอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน- พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่ 3 วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL
วันที่ 2 MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
8 เม.ย. 10 เม.ย. 2023 30 13,900 1,900
13 เม.ย. 15 เม.ย. 2023 30 15,900 1,900
15 เม.ย. 17 เม.ย. 2023 30 14,900 1,900
25 เม.ย. 27 เม.ย. 2023 30 11,900 1,900
29 เม.ย. 1 พ.ค. 2023 10 11,900 1,900
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
6 พ.ค. 8 พ.ค. 2023 18 12,900 1,900
20 พ.ค. 22 พ.ค. 2023 30 12,900 1,900
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
10 มิ.ย. 12 มิ.ย. 2023 30 12,900 1,900
24 มิ.ย. 26 มิ.ย. 2023 30 12,900 1,900
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
8 ก.ค. 10 ก.ค. 2023 30 13,900 1,900
22 ก.ค. 24 ก.ค. 2023 30 13,900 1,900
25 ก.ค. 27 ก.ค. 2023 30 11,900 1,900
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
12 ส.ค. 14 ส.ค. 2023 30 14,900 1,900
26 ส.ค. 28 ส.ค. 2023 30 13,900 1,900

แกลลอรี่ภาพ