มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4 วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 01ZMDL05
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์

เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี

เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่นํ้าอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม


มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4 วัน 3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่นํ้าอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 – 29 เมษายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
03 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 3,000 จอง
จอง
10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
17 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
21 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
05 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 3,000 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 2562 16,999 3,000 จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 3,000 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
13 – 16 กันยายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
27 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
03 – 06 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
04 – 07 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
10 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 3,000 จอง
จอง
11 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 3,000 จอง
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,000 จอง
จอง
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 จอง
จอง
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ