ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : ZGUBN-2401OM

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5 วัน 4 คืน

ม.ค. / มี.ค.

อาหาร : มื้อ

MONGOLIAN AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 47,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์ – เมืองอูลานบาตอร์

วันที่ 2 สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น

วันที่ 3 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน

วันที่ 4 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ร้านค้าปลอดภาษี – สกีรีสอร์ท

วันที่ 5 สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ