เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-IST42_TG

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

9 วัน 6 คืน

ก.ค. / ส.ค.

อาหาร : 19 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 54,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

19 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

9 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอิสตัลบูล ตุรเคีย

วันที่ 2 สนามบินอิสตันบูล • บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • พระราชวังทอปกาปึ• ฮายาโซฟีอา • เมืองชานัคคาเล่ • เมืองโบราณทรอย

วันที่ 3 ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองเพอร์กามัม • น่ังกระเช้าเมืองเพอรก์ ามัม • เมืองคุชาดาสึ • บ้านพระแม่มารี • Turkish Delight

วันที่ 4 เมืองคุซาดาสึ• โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • ปามุคคาเล่• เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

วันที่ 5 เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน

วันที่ 6 เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • โรงงานผลิตพรมทอมือ • นครใต้ดิน คาดัค • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค • Belly Dance

วันที่ 7 เมืองคัปปาโดเกีย • เมืองอังการา • ทะเลสาบน้าเค็ม • สุสานอาตาเติร์ก • เมืองอิสตันบูล

วันที่ 8 ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโลมาบาเช่ • ตลาดสไปร์สบาร์ซาร์ • สนามบินอิสตัลบูล

วันที่ 9 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ