ทั่วไป

รหัส : BT-IST43_TK

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

9 วัน 6 คืน

ต.ค.

อาหาร : 16 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 32,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

9 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคียสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคีย

วันที่ 2 อิสตันบูล • ฮายาโซเฟียอา • พระราชวังทอปกาปึ• บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • เมืองชานัคคาเล่

วันที่ 3 เมืองชานัคกาเล่ • ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย • เมืองปามุคคาเล่ • เฮียราโพลิส • ปราสาท ปุยฝ้าย

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล่• เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมฟลาน่า • เมืองคัปปาโดเกีย

วันที่ 5 เมืองคัปปาโดเกีย • นครใต้ดินคาดัค • ถ่ายรูปกับหุบเขาแบบพาโนรามิค

วันที่ 6 เมืองคัปปาโดเกีย • เมืองอังการา • สุสานอตาเติร์ก • ทะเลสาบเกลือ

วันที่ 7 เมืองซาฟรานโบลู• เมืองอิสตันบูล • ตลาดสไปซ์บาซาร์• จตุรัสทักซิมสแควร์

วันที่ 8 ย่านบาลัต • หอคอยกาลาตา • กาลาตาพอร์ต • สนามบินอิสตันบูล

วันที่ 9 สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 เมืองชานัคคาเล่
วันที่ 2 เมืองปามุคคาเล
วันที่ 3 เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 4 เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 5 เมืองซาฟรานโบลู
วันที่ 6 เมืองอิสตันบูล

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
24 ต.ค. 1 พ.ย. 2023 25+1 36,999 9,000
25 ต.ค. 2 พ.ย. 2023 25+1 36,999 9,000
30 ต.ค. 7 พ.ย. 2023 25+1 36,999 9,000

แกลลอรี่ภาพ