เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KIX03_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 37,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ• มิตซุยเอ้าท์เล็ต

วันที่ 3 จังหวัดกิฟุ • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • จังหวัดนะงะโนะ • อุทยานคามิโคจ

วันที่ 4 เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • พิธีชงชาญี่ปุ่น • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค

วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ• ช้อปป้ิงชินจูกุ• โอไดบะ

วันที่ 6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ