เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-NGO01_TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

พ.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 48,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองกิฟุ• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองมัตสึโมโตะ • อุทยานคามิโคจิ

วันที่ 3 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • ก าแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ

วันที่ 4 เมืองนาโงย่า • ศาลเจ้าอสึตะ จิงกู • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ

วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ