รหัส : BT-IKT22_S7

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

6 วัน 5 คืน

ก.พ.

อาหาร : 13 มื้อ

S7 Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 59,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย

วันที่ 2 เอียคุตส์ • ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone

วันที่ 3 นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน

วันที่ 4 เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน

วันที่ 5 เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์

วันที่ 6 เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 Courtyard Irkutsk City Center หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 Legenda baikala Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 Kemping Olkhon Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 Kemping Olkhon Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 Cortyard Irkutsk City Center Hotel หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ