เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-TFU17_8L

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย.

อาหาร : 13 มื้อ

Lucky Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 21,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

13 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู • อุทยานหวงหลง

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

วันที่ 4 เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี• สะพานอันชุน

วันที่ 5 ศูนย์หมีแพนด้า • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • ถนนไท่กู่หลี่• วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่• ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่• สนามบินสุวรรณภูม

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ