ทั่วไป

รหัส : BT-BAL56_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ• หาดจิมบารัน

วันที่ 2 วัดทามันอายุน • วัดบราตัน • โรงงานช็อคโกแลต • วิหารทานาห์ลอต

วันที่ 3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวข้ันบันได • หมู่บ้านคินตามณี• วัดเทมภัคสิริงค์• เมืองอูบุด

วันที่ 4 KRISNA MARKET • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 GRAND LIVIO KUTA HOTEL หรือเทียบเท่า

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ