มหัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 02BT-HKG001_MS
สายการบิน EGYPT AIR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM

วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ

ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด

พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม


มหัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้ งตงเหมิน – โชว์ม่านน ้า Mangrove Groove  Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือเทียบเท่า ระดับ 4**
3 วัดแชกงมิว–วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-06 กรกฏาคม 2562 7,999 3,500 7,999 จอง
จอง
11-13 กรกฏาคม 2562 7,999 3,500 7,999 จอง
จอง
18-20 กรกฏาคม 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
25-27 กรกฏาคม 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
08-10 สิงหาคม 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จอง
22-24 สิงหาคม 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
29-31 สิงหาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จอง
12-14 กันยายน 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
19-21 กันยายน 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
26-28 กันยายน 2562 8,999 3,500 8,999 จอง
จอง
10-12 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จอง
17-19 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จอง
24-26 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 9,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ